Spisová služba
Napište nám
Vaše jméno
Váš e-mail
Zpráva
Click for new image
© Kapos 2013
Created by Webstudio
Aplikace Spisová služba je určena k podpoře administrativních operací s dokumenty
různých druhů. Program umožňuje evidenci došlých a odeslaných poštovních zásilek -
dokumentů a sledování jejich osudu v procesu vyřízení jednotlivými útvary úřadu, ústavu,
školy nebo podniku.

Pro vývoj byly stanoveny tyto priority:


Zajímavé produkty
Poradenský systém SPR, k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních samospráv
Podpora řešení hlavních rozhodovacích situací na úrovni regionálních a místních správ.
Informační sytém AGC pro prezentaci zemědělských normativů
Číselné a slovní zemědělské etalony - normativy.
Spisová služba
Evidence dokumentů a sledování jejich pohybu
v procesu vyřízení.
Systémy pro sběr a prezentaci dat
Celní statistika. Systém pro sběr statistických dat
od respondentů.
Spisová služba je navržena flexibilně, aby se dala snadno přizpůsobit specifickým požadavkům konkrétního uživatele.
1.
Možnost jak centrálního, tak decentralizovaného systému pořizování dokumentů s možností několika řad čísel jednacích v rámci celého úřadu, ústavu nebo školy. Možnost ukládání dokumentů a práce s uloženými dokumenty.
2.
Třívrstevná architektura na bázi technologie Internetu s vazbou buď na Oracle nebo MS SQL. U koncových uživatelů Internet Explorer.
3.
Vysoká výkonnost a provozní spolehlivost.
4.
Maximální ochrana dat před neoprávněným přístupem, ale zároveň zachování možnosti prohlížet dokumenty podřízených útvarů.
5.
Uživatelská nenáročnost a srozumitelnost.
6.
Účinné a rychlé filtrační nástroje.
7.
Vysoká odolnost vůči chybám (síťovým, uživatelským,…).
8.
Možnost integrace a využití dokumentů tvořených prostřednictvím Microsoft Office včetně nástrojů pro hromadnou korespondenci.
9.
Snadná instalace a reinstalace nových verzí.
10.
Příznivá cena.