Historie firmy
Napište nám
Vaše jméno
Váš e-mail
Zpráva
Click for new image
© Kapos 2013
Created by Webstudio
Zajímavé produkty
Poradenský systém SPR, k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních samospráv
Podpora řešení hlavních rozhodovacích situací na úrovni regionálních a místních správ.
Informační sytém AGC pro prezentaci zemědělských normativů
Číselné a slovní zemědělské etalony - normativy.
Spisová služba
Evidence dokumentů a sledování jejich pohybu
v procesu vyřízení.
Systémy pro sběr a prezentaci dat
Celní statistika. Systém pro sběr statistických dat
od respondentů.
Firma KAPOS vznikla v roce 1993. Od svého vzniku je firma zaměřena na vývoj zakázkového software pro potřeby státní správy, zdravotnictví, zemědělství a pro další sektory. V prvních letech podnikání byla činnost zaměřena na tvorbu lokálních počítačových poradenských systémů pro oblast tvorby podnikatelských strategií se strojovou technikou a pro zemědělství. Pracovní název prvního systému je TechConsult. Jedná se o znalostní systém pro oblast strojové techniky, který v roce 1994 získal na Mezinárodním veletrhu zemědělské techniky v Brně TechAgro cenu Grand Prix.

Pak následoval počítačový poradenský systém AgroConsult určený pro oblast optimalizace struktury zemědělské výroby na bázi mechanizovaných výrobních technologií a normativních metod. První verze tohoto systému byla vytvořena v roce 1996 a od té doby je trvale rozvíjen. Výstupy z tohoto systému jsou též matrice knih „Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu“ a „Normativy zemědělských výrobních technologií“ (od roku 1996 do současnosti bylo realizováno 6 knižních vydání). V roce 2000 byla databáze systému AagroConsult převedena na Internet.

Dalšími znalostními systémy vytvořenými na zakázku byly:

     1.   Statistický vyhodnocovací a poradenský znalostní systém AUTO Expert určený k
           výpočtu nákladů na motorová vozidla (osobní a nákladní automobily) a k stanovení
           zbytkových cen opotřebovaných vozidel.

     2.   Program „Osobní auta“ pro evidenci osobních automobilů ministerstva.

     3.   Výukový počítačový systém AgroExpert v jazyce anglickém pro výuku zahraničních
           studentů Institutu tropů a subtropů České zemědělské univerzity v Praze.

Od roku 1998 se firma zaměřila na tvorbu síťových, klient serverových a třívrstevných aplikací. Prvním tímto systémem byl „CKK Sono“ k podpoře činnosti ultrazvukového pracoviště na gynekologicko-porodnické klinice 1.LFUK a v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. Dále následovala „Spisová služba“ nejprve jako klient serverová aplikace MS SQL a od roku 2004 jako třívrstevná aplikace s využitím Oracle AS a DB nebo MS SQL a IIS s vazbou na Internetový prohlížeč. Podobně byla vyvinuta aplikace „Celní statistika“ pro analýzu celní statistiky zemědělského sektoru, která umožňuje zpracování týdenních a měsíčních celních dat a „Informační systém pro sběr dat“. Informační systém k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních správ „SPR“ je koncipován rovněž na bázi třívrstevné struktury s využitím databázového systému PostgreSQL.

Od roku 2005 se firma zapojila do půjčování svých konzultantů zákazníkům (bodyshop).